ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 17:47:44  
แม่อาย เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ  บ้านปางต้นเดื่อ
พัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนชุมชน นำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว บ้านปางต้นเดื่อ ดอยลาง อำเภอแม่อาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนดอยลาง อาทิ นมัสการพระครูมงคลรัตน์ (ครูบาสิทธิ) พระเกจิชื่อดังของล้านนา ไหว้พระธาตุดอยเวียงลาง หรือพระธาตุขาว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานทหารขุนส่าเดิม ปัจจุบันยังคงปรากฏป้อมปราการให้เห็น ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์สิริดอยเวียงลาง ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปแกะสลักจากต้นมะเดื่อ อายุร้อยปี นอกจากนี้ยังได้พักโฮมสเตย์เพื่อชมและร่วมทำกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวบ้าน อาทิ การเก็บเมี้ยง การแปรรูปเมี้ยง ชมสวนส้ม สวนองุ่น สวนกาแฟพันธุ์อาราบีก้า และขั้นตอนการแปรรูปเป็นกาแฟดอยลาง
นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ความเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พื้นที่ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย โทร 0-5345-9484

ข่าวโดย : ไพรทูรย์/อิศรา 0-5345-1632
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ ผอ.สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 349

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738