ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 18:21:24  
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ บ้านไมโครเวฟมาวางขาย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ  บ้านไมโครเวฟมาวางขาย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ บ้านไมโครเวฟมาวางขาย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุม ที่สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการระบายผลผลิตกระเทียม และพิจารณาหาตลาดให้กะหล่ำปลีปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน การประชุม
สำหรับผลผลิตกระเทียมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 33,000 ตันจากทั้งหมด 70,000 ตัน ซึ่งส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำขนไปขายที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดจันทบุรี ส่วนพืชการเกษตรที่สำคัญทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งาและถั่วเหลืองคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาด้านการตลาด นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ ซึ่งราษฎรบ้านไมโครเวฟ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 13 ครัวเรือนนำร่องทดลองปลูกกะหล่ำ ปลอดสารพิษ พื้นที่กว่า 80 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 80,000 ตัน ขณะนี้มีบริษัทมารับซื้อแล้ว ประมาณ 50,000 ตัน ยังเหลือในพื้นที่ประมาณ 30,000 ตัน เบื้องต้นจะให้เกษตรกรมาวางขาย ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน และกาดจุมอังก่าหรือ ตลาดนัดวันอังคาร 2 ตุลาคม 2561
จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมาร่วมซื้อเกษตรกะหล่ำ ปลอดสารพิษที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันดังกล่าว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738