ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 19:08:01  
สวท.เชียงใหม่ สำรวจผลการรับฟังรายการวิทยุ ภาคภาษาชนเผ่า ประจำปี 2561
สวท.เชียงใหม่ สำรวจผลการรับฟังรายการวิทยุ ภาคภาษาชนเผ่า ประจำปี 2561
สวท.เชียงใหม่ จับรางวัลให้แก่ผู้ฟังรายการที่แจ้งผลการรับฟังรายการและการส่งกระจายเสียงของวิทยุภาคภาษาชนเผ่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการจับรางวัล ให้แก่ผู้ฟังที่ส่งจดหมายและไปรษณียบัตรแจ้งผลการรับฟังคลื่นวิทยุภาคภาษาชนเผ่า A.M. 1476 KHz.
ด้านนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสำรวจผลการรับฟังรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด จัดขึ้นเพื่อรับทราบความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความครอบคลุมของสัญญาณวิทยุ ทั้งด้านเนื้อหารายการและด้านความชัดเจนของสัญญาณการส่งกระจายเสียง เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ภายหลังการดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการทั้ง 7 ชนเผ่า ส่งจดหมายและไปรษณียบัตรแจ้งผลการรับฟังมายังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเดือนสิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 275 ฉบับ โดยได้รับของที่ระลึกจำนวน 50 รางวัล ได้แก่ วิทยุทรานซิสเตอร์ จำนวน 10 รางวัล เสื้อยืดโปโล จำนวน 20 รางวัล กระเป๋าเป้ จำนวน 10 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีก 10 รางวัล
ทั้งนี้ ทางสถานีฯ จะได้นำสถิติ ข้อมูลการส่งกระจายเสียง และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนารายการและพัฒนาระบบการกระจายเสียง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้ฟังสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage : สวท.เชียงใหม่ AM 1476 KHz และ ในรายการภาษาชนเผ่าทั้ง 7 ภาษาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738