ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 21:00:05  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน "ชนเผ่าอาข่า" ติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน "ชนเผ่าอาข่า" ติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงชัน "ชนเผ่าอาข่า" ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อการเดินหน้าพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูง

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทำการร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ ทั้งโครงการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “ไทยนิยม ยั่งยืน” และโครงการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยพบว่าในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่มีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับเพื่อการสร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่บ้านแม่คำหล้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีชาวบ้าน 40 กว่าครัวเรือน ทำการเกษตรเลื่อนลอยปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง และมีเกษตรกรอีกกว่า 30 ครัวเรือน ทำการปลูกพืชผลไม้และพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น จูลี่ บ๊วย ท้อ อะโวคาโด พลับ ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน กาแฟ ชา เป็นต้น ในจำนวนนี้มีพืชผลที่สามารถให้ผลผลิตและมีตลาดรองรับ อาทิ อะโวคาโด กาแฟ และชา ส่วนผลผลิตของพืชชนิดอื่นที่เหลือ ชาวบ้านต้องเก็บเกี่ยวและนำจำหน่ายเองไม่สามารถนำส่งเข้าโรงงานได้ เนื่องจากผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านแม่คำหล้า ยังมีความต้องการในเรื่องของถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางส่วนใหญ่ยังเป็นลูกรังหลายจุดเป็นหลุมบ่อโคลนขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อถึงช่วงฤดูฝนการสัญจรตามเส้นทางจะมีความยากลำบากมาก รถยนต์ธรรมดาไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออกได้ ที่ผ่านมาทางชุมชนได้จัดทำโครงการนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ป่า
จากประเด็นข้อปัญหาที่พบในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับไว้พิจารณาพร้อมกับได้เสนอแนวทางแก้ไข โดยด้านการพัฒนาอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจได้เสนอให้ทางชุมชนปลูกพืชไม้เมืองหนาวที่มีตลาดรองรับ โดยทางจังหวัดจะช่วยสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ดีให้ เช่น อะโวคาโด “สายพันธุ์ Hass”, ลูกพลับ “สายพันธุ์ไฮยาคัม” และชาอัสสัม ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนทำการสำรวจชนิดของพืช และจำนวนชองชาวบ้านที่มีความต้องการอยากจะปลูกพืชประเภทดังกล่าว โดยให้เน้นชนิดพืชที่เป็นพืชไม้ผลยืนต้นเป็นหลัก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทั้งการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง และการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงปัญหาดินโคลนถล่ม สำหรับปัญหาในเรื่องเส้นทางถนนเข้าออกหมู่บ้าน ทางจังหวัดจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางวิธีดำเนินการอีกครั้ง เพื่อจะได้ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย
นอกจากนี้ในส่วนของโครงการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” พบว่าชาวบ้านในพื้นที่จะมีปัญหาในการใช้บัตรฯ เป็นอย่างมาก โดยตัวแทนชาวบ้านพี่น้องชนเผ่าอาข่า ได้ออกมากล่าวให้ข้อมูลว่า เนื่องจากชุมชนบ้านแม่คำหล้า เป็นชุมชนพื้นที่ห่างไกล ไม่มีร้านค้าธงฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเส้นทางเข้า-ออก ยังยากลำบาก หากชาวบ้านต้องการใช้บัตรจะต้องเดินทางไกลออกจากหมู่บ้านไปยังตัวเมืองในเขต จ.พะเยา ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง และจะต้องรวมกลุ่มกันไปครั้งละหลายๆ คน เพราะจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 100 บาท/คน อีกทั้งด้วยความยากลำบากในการเดินทางทำให้ชาวบ้านบางคนไม่สามารถออกไปใช้บัตรเพื่อซื้อสิ่งของได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในส่วนนี้จึงอยากให้ภาครัฐได้มีการช่วยเหลือในลักษณะอื่นทดแทนให้แก่ชาวบ้านด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 299

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738