ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 11:21:19  
จังหวัดลำปางประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จังหวัดลำปางประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จังหวัดลำปางประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

(14ก.ย.61) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานพิธี และงานรับเสด็จ มีวิทยากรจากสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชา ระเบียบการปฏบัติการจัดพิธีบังสุกุล หลักทั่วไปเกี่ยวกับปฏิบัติพิธีสงฆ์ ระเบียบการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ การจัดวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานพิธีต่างๆ และยึดถือปฏิบัติเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738