ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 12:29:05  
เยาวชนแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 14-15 ก.ย. นี้
เยาวชนแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 14-15 ก.ย. นี้
เยาวชนแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 14-15 ก.ย. นี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จั งหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (14 ก.ย.61) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างรอบด้านและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนลูกหลานชาวแม่ฮ่องสอนให้มีคุณภาพและเป็นอนาคตของชาติไทยต่อไป
สำหรับกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561 จัด 2 วัน คือ วันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นกิจกรรมความเป็นมาประวัติศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน,พลังเยาวชน คืออนาคตชาติไทย,ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด กิจกรรมการมอบรางวัลเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.ทัศน์ ศรีรัตนบัลล์ นายปุณณพันธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นวิทยากรในวันแรก นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขันฟุตซอล E-SPORT การแข่งขัน rov เป็นต้น

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738