ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 12:41:21  
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชนสายใต้
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชนสายใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชนสายใต้ สรุปผลการดำเนินงาน และแนวนโยบายปี 2562 เน้นการพัฒนาพร้อมกันในทุกด้าน ทั้งการคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันนี้ (14 ก.ย.2561) ที่ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบปะสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนได้รับทราบแนวทางการทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่อมวลชน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดได้มีการเร่งรัดดำเนินการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งการดูแลปรับปรุงเส้นทางต่าง ๆ ภายในจังหวัด, การเพิ่มเที่ยวบิน โครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ทั้ง 5 จุดของจังหวัด ,การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ ในปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการจัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพาเข้าวัดทำบุญ เยี่ยมโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชน ต่อไป

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738