ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 13:34:13  
จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล
จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล
จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล ผลดำเนินงาน ในปี 2561 จับกุมดำเนินคดีค้ามนุษย์ 1 ราย เรียกค่าสินไหนทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ขณะที่ไม่มีปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในโอกาสเป็นประธานประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานประมงอย่างเข้มแข็งมาโดยต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ที่เทียร์ 2 ภาพลักษณ์ประเทศไทยดีขึ้นในประชาคมโลก สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาถือว่าสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นการค้ามนุษย์ มีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ ประเภทการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ผู้เสียหาย 1 คน และได้ดำเนินการเรียกค่าสินไหนทดแทนให้แก่ผู้เสีย เป็นเงิน 165,465 บาท พร้อมได้มอบนโยบายให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2560 – 2564 ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองและ ด้านการป้องกัน และด้านการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้จังหวัดพะเยาปลอดจากการค้ามนุษย์ต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738