ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 13:34:54  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประชุมสรุปการส่งเสริมกาแฟ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประชุมสรุปการส่งเสริมกาแฟ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประชุมสรุปการส่งเสริมกาแฟ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟแม่ฮ่องสอน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล การประชุม ฯ ดังกล่าวเพื่อขยายผลต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีมาตรฐานการผลิตอย่างน้อย ๑ แห่ง และเพื่อเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มตรงตามความต้องการของกระแสโลก มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ และให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738