ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 14:34:45  
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีมอบมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีมอบมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ

วันนี้ (14 ก.ย. 61) นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุเมืองยวมใต้ ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจและความยินดีจากผู้สูงอายุผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนครอบครัวและลูกหลานที่มาร่วมงาน โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้คอยอำนวยความสะดวกและดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
ด้าน นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวว่า วิทยาลัยผู้สูงอายุเมืองยวมใต้ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่คนรุ่นหลัง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เปิดการเรียนการสอนแล้ว จำนวน 2 รุ่น มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน 146 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังต้องดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสามารถจัดการปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้อย่างตรงประเด็นครอบคลุมทุกมิติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738