ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 14:53:23  
จังหวัดเชียงรายรายงานการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงรายรายงานการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงรายมียอดผู้ลงทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต 1,992 ราย ผู้ประกอบการโอท็อป3,202 ผลิตภัณฑ์ ที่คัดสรรสุดยอดพร้อมขอใช้เครื่องหมายคุณภาพ

วันนี้ 14 กันยายน 2561 ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ นตผ. จังหวัดเชียงราย มีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ จากการสำรวจเก็บข้อมูลและลงทะเบียน มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP ระหว่างปี 2557 -2561 ของจังหวัดเชียงราย รวมยอดกลุ่มผู้ผลิต 1,992 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนจำนวน 1,167 ราย กลุ่มเจ้าของรายเดียวจำนวน 792 รายและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กหรือ SME จำนวน 33 ราย และกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อป3,202 ผลิตภัณฑ์ใน 5 ประเภทคือ เป็นประเภทอาหารจำนวน 1,053 ราย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 388 ราย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารจำนวน 455 ราย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 964 รายและประเภทเครื่องดื่มจำนวน 342 ราย สำหรับการพิจารณารับรองการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพดี มีความสะอาด ความปลอดภัย และสามารถจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้ ของจังหวัดเชียงรายในปี 2561มีการขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมยอด 467 ราย ทั้ง 5 ประเภท แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 281 ราย เป็นกลุ่มเจ้าของรายเดียว 145 ราย และในกลุ่ม SME จำนวน 41 ราย ในการยื่นขอเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ สีทอง Premium ระดับการแข่งขันสู่สากล จำนวน 162 ราย ส่วนยื่นขอเครื่องหมาย สีเงิน Classic ระดับอนุรักษ์คุณค่าสูง จำนวน 28 ราย ส่วนยื่นขอเครื่องหมาย สีแดง Standard ระดับพัฒนาสร้างสรรค์จำนวน 163 ราย และยื่นขอเครื่องหมาย สีน้ำเงิน Star ระดับดาวรุ่ง จำนวน 114 ราย ขณะนี้ได้ผ่านคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาในระดับจังหวัดเชียงรายต่อไป

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738