ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:32:30  
มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปี 2561
มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปี 2561
มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่ประโยชน์” และการจัดนิทรรศการผลงานเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวง เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำผลสำเร็จและความก้าวหน้าของงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 838

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738