ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:49:41  
ลำปาง เดินหน้า "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลำปาง เดินหน้า "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สร้างจิตสำนึก สู่การแก้ไขลดปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (14/09/2561) เวลา 09.00 น. ณ บ้านแม่ รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธี "การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินโครงการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอให้ดำเนินโครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณ ขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมรณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัญหาขยะทุกวันนี้ นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ และเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยทุกวันนี้คนไทยทุกคน สร้างขยะเกิดขึ้นวันละ 1.13 กิโลกรัม/วัน ซึ่งหากนับรวมกันทั้งประเทศ สามารถสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตัน และสาเหตุหลักที่เกิดขึ้น เกิดจากการขาดวินัยของคนที่ทิ้งขยะ ขาดจิตสำนึกต่อสังคมส่วนรวม ไม่มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง จนนำไปสู่ ปัญหาขยะ ระดับประเทศและระดับโลก ที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามมติของคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบูรณาการ การดำเนินงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุภัณฑ์ สู่การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศต่อไป
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายหัวข้อ นโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ และแนวทางการลดและคัดแยกขยะ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738