ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:55:19  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ ในวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ที่บริเวณลาน ตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14ก.ย.61) ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับประชาชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีแพร่ให้โดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม การจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ ในวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ที่บริเวณลาน ตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ โดยมีกิจกรรมนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 32 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ ของจังหวัดแพร่ นิทรรศการผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 8 อำเภอ โซนกิจกรรมสาธิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP OTOP ชวนชิม / อาหารหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โซนนวัตกรรม จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โซนนวัตกรรม จากหอการค้าจังหวัดแพร่ Business matching และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ จังหวัดแพร่จึงขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ ในวันที่ 20-23 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่บริเวณลาน ตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 414

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738