ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:09:06  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกหลังการทำนาปี..//
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกหลังการทำนาปี..//
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นให้กับเกษตรกรหลังการทำนาปี หวังลดรอบการปลูกข้าว และลดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง..//

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวรอบที่ 2 หลังเสร็จสิ้นจากการปลูกข้าวนาปี เพื่อลดรอบการปลูกข้าว และลดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง โดยให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน เช่น พืชตระกูลถั่ว ผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชทางเลือกอื่นต้องดูทิศทางการตลาดโดยทำการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อมิให้มีปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาดตามมาภายหลัง
สำหรับ โครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นโครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการจากศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้มาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738