ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:22:19  
"ส้มเกลี้ยงลำปาง" เนื้อหอม ยกระดับขึ้นห้าง เพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรลำปาง
"ส้มเกลี้ยงลำปาง" เนื้อหอม ยกระดับขึ้นห้าง เพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรลำปาง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ยกระดับตลาดส้มเกลี้ยงลำปาง ขึ้นห้างสรรพสินค้า กับ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด

นางสาวกรรณิกา เรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีในพื้นที่ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก และอำเภอสบปราบ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลาดการจำหน่ายจึงมีน้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้มีการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกส้มเกลี้ยง ให้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกส้มเกลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับตลาดสินค้าเกษตร ให้สูงขึ้น และมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด การตลาดส้มเกลี้ยงกับกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน ยกระดับมาตรฐานส้มเกลี้ยงให้ขายขึ้นห้างสรรพสินค้า กับ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด และเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อขายผลสด เกษตรกรทุกรายจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตยกระดับไปสู่การขายผลสดให้ “ส้มเกลี้ยงลำปาง” ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย เป็นที่ต้องการตลาดสากลในอนาคต

นายเสนอ พายะมงคล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ประกอบอาชีพปลูกส้มเกลี้ยงมานานกว่า 30 ปี แปลงปลูกขนาด 7 ไร่ ในพื้นที่ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีผลส้มเกลี้ยงออกดอกผลิตผลในเดือนสิงหาคมจำนวนมาก แต่การจำหน่ายยังไม่เป็นวงกว้างมากนักเท่าไหร่ มีเพียงการจำหน่ายภายในชุมชน ต่างอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น ในราคา 8-10 ต่อกิโลกรัม ตนจึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ ได้รับการเรียนรู้จากทางสหกรณ์ ด้านการดูแล ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง จนกระทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ นำผลส้มไปตรวจสอบขนาดผล ตรวจสอบนำหนัก ตรวจสอบความหวานของรสชาติ โดยการประเมินจากผู้ซื้อจะคัดเกรดขนาดผลที่ ระดับ เกรด 1-2 ส้มเกลี้ยงประมาณ 3 ลูก จะได้น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท ส่วนผลส้มขนาดเกรด 3-4 ตนจะนำไปวางขายในชุมชน และตลาดใกล้เคียง ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท ดังเดิม ซึ่งจะยึดคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพเกรด 1-2 เป็นหลัก

ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรูปส้มเกลี้ยงบ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต. พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อหาแนวทางพัฒนาส้มเกลี้ยง และหาแนวทางการยืดอายุ และเก็บรักษาน้ำส้มเกลี้ยง รวมถึงการนำผลผลิตส้มเกลี้ยงไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง ครบวงจร ภายในปี 2561-2562

อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไปจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อ จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ สิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ทางบริษัทสยามแมคโคร จำกัดจะมารับซื้อส้มเกลี้ยงจากเกษตรกรโดยตรง ในช่วงฤดูการผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ในด้านผลผลิตว่ามีช่องทางการขายที่แน่นอนและการรักษาเสถียรภาพราคาส้มเกลี้ยง แสดงเห็นถึงเกษตรกรก็จะมีมีรายได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 646

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738