ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:38:53  
ผวจ.ลำปาง เยี่ยมชมสวนเกษตรตัวอย่าง "อะโวคาโด" บ้านแม่คำหล้า เตรียมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ปลูกสร้างอาชีพ
ผวจ.ลำปาง เยี่ยมชมสวนเกษตรตัวอย่าง "อะโวคาโด" บ้านแม่คำหล้า เตรียมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ปลูกสร้างอาชีพ
จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ทำการเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวไทยภูเขา "ชนเผ่าอาข่า" ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อการเดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทั้งนี้เพื่อต้องการจะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวบ้าน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อการพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงชัน ตามถิ่นทุรกันดาร

โดยการออกตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านแม่คำหล้า พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องชนเผ่าอาข่า มีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่มีตลาดรองรับ เพื่อการสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมากกว่าร้อยละ 70 ในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เสนอให้ทางชุมชนได้ปรับเปลี่ยนมาทำการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาว โดยทางจังหวัดจะช่วยสนับสนุนจัดหากล้าพันธุ์ไม้ให้ ซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านได้ยินดีรับข้อเสนอโดยมีความต้องการที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาวสายพันธุ์ดี เช่น อะโวคาโด “สายพันธุ์ Hass”, ลูกพลับ “สายพันธุ์ไฮยาคัม” และชาอัสสัม เฉพาะอย่างยิ่งพืชไม้ผล “อะโวคาโด” ชาวบ้านมีความต้องการอยากปลูกมากที่สุด เนื่องจากในพื้นที่มีชาวบ้านบางรายได้นำต้น “อะโวคาโด” มาทดลองปลูกแล้วได้ผลดี และปัจจุบันกำลังออกผลผลิตอยู่ในช่วงระหว่างของการเก็บเกี่ยว
โอกาสนี้ นายพิพัฒน์ ขวัญธนธีระวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่คำหล้า ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสวน “อะโวคาโด” แปลงต้นแบบในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านแม่คำหล้า ซึ่งพบว่าบนพื้นที่แปลงปลูก “อะโวคาโด” ประมาณกว่า 2 ไร่ ชาวบ้านได้มีการปลูกต้น “อะโวคาโด” รวมกว่า 30 ต้น และทุกต้นกำลังอยู่ในช่วงของการให้ผลผลิตพร้อมที่จะให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวนำไปจำหน่าย
โดยพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาวที่ได้มีการปลูกอยู่ในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่คำหล้า ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้มีการริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตร จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำไร่เลื่อนลอย มาเป็นการปลูกพืชไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเมื่อประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง ภายใต้การนำของ พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ได้เข้ามาให้คำแนะนำส่งเสริมการพัฒนาอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาว เนื่องจากชุมชนบ้านแม่คำหล้ามีสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยทางกลุ่มชาวบ้านได้ให้ความสนใจเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนไร่ข้าวโพด และมันสำปะหลัง มาเป็นสวนผลไม้หลากหลายชนิดมีทั้ง ลิ้นจี่ อะโวคาโด บ๊วย ท้อ พลับ ส้มเขียวหวาน รวมถึงได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นเสริมในช่องว่างระหว่างต้น เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น และสำหรับในส่วนของการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาวจากทางจังหวัดที่ทางชุมชนจะได้รับในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวบ้านบ้านแม่คำหล้า ที่จะได้มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพอีกครั้งทำการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชไม้ผลยืนต้นทดแทนให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่า และเรื่องการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ซึ่งในส่วนนี้การปลูกต้น “อะโวคาโด” จะเป็นการช่วยบังคับให้ชาวบ้านได้เลิกจากการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงไปในตัว โดยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่คำหล้า ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “อะโวคาโด” เป็นพืชตระกูลพิเศษที่ไม่ถูกกับสารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆ เพราะหากต้น “อะโวคาโด” ได้รับสารดังกล่าวก็จะเกิดการชะงักใบหลุดร่วงหยุดให้ผลผลิตไปในทันที และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาขั้นบันไดของเกษตรกรตัวอย่างบ้านแม่คำหล้า ซึ่งเป็นแบบอย่างที่จะได้นำไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หาแนวทางวิธีการที่จะเข้าไปให้การสนับสนุนแก่ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 236

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738