ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:50:32  
การศึกษานอกห้องเรียน กับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา "สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0"
การศึกษานอกห้องเรียน กับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา "สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0"
วิทยาลัยการอาชีพเถิน สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะ และประสบการณ์จริงในการทำงานกับสถานประกอบการ

ด้วยการเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่งคือการเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง นี่คือศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งใหม่ ร้านกาแฟแห่งเเรกและเเห่งเดียวในวิทยาลัยฯ ที่ให้บริการ ในรั่วสถานศึกษา นี่เป็นร้านกาแฟสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะปัจจุบัน มีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น หลายสถานศึกษาต่างปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะจากการเรียนนอกห้องเรียน

ร้านกาแฟเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเฉพาะด้านได้ เช่น การบริหารจัดการ การบริการ และคุณภาพของสินค้าต่างๆ ซึ่งร้านกาแฟในวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปางนี้ เป็นสถานศึกษาอีกแห่งที่เปิดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ และใช้ความรู้ที่มีอยู่ ในการจัดการร้านกาแฟแห่งนี้ได้

นางสาวนารีนาฎ ทิวงศ์ษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวว่า “สิ่งที่ได้คือทักษะการสื่อสาร งานบริการ และเทคนิคในการชงกาแฟ อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องการตลาด ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาของตนได้”
การเรียนรู้ในร้านกาแฟแห่งนี้จะมีครูที่ปรึกษา คอยติดตามและประเมินผลทุกสัปดาห์ และมีพี่เลี้ยงคือผู้จัดการร้าน สอนการชงเครื่องดื่ม รวมไปถึงการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย ร้านกาแฟนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน ดดยให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนำทักษะอาชีพไปสร้างงาน สร้างเงิน ได้ทันที เหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อย จบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

ว่าที่พันตรีณรงค์ศัดิ์ นพคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กล่าวว่า “การนำเอาความรู้ในห้องสี่เหลี่ยมไปสู่การปฏิบัติจริง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแห่งนี้ เป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ทุกคนในประเทศนี้ต้องมีงานทำ เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนเรียนรู้อาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้”

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738