ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 17:38:49  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ
ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนระบุหากการปรับปรุงถนนที่ด่านห้วยต้นนุ่นแล้วเสร็จ จะทำให้การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน เมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เติบโตอย่างก้าวกระโดด

(14 กย.)สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ ที่โรงแรมมิตรอารีย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 และการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2562 อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ระหว่างการหาพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางมา ตรวจเยี่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเดือนมกราคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวด้วยว่าขณะนี้การค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้าน จ.แม่ฮ่องสอนมูลค่าปีละกว่า 1,000 ล้านบาท หากการปรับปรุงถนนที่ด่านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนแล้วเสร็จ ในเดือนกรกฏาคม 2562 จะทำให้การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน เติบโตอย่างก้าวกระโดด /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738