ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 18:15:10  
ผลการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ผลการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รอบแรกระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลการแข่งขันดังนี้

หญิง โรงเรียนบ้านส้มป่อย ชนะโรงเรียน บ้านในสอย 2:0 เซต โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ชนะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งอำเภอแม่ลาน้อย 2 ต่อ 0 เซต โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินชนะโรงเรียนบ้านส้มป่อย 2 ต่อ 0 เซต โรงเรียนเทศบาล 3 ชนะโรงเรียนบ้านนาป่าแปก 2 ต่อ 0 เซต โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ชนะโรงเรียนห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 ต่อ 0 เซตโรงเรียนบ้านช่างหม้อ ชนะโรงเรียนบ้านในสอย 2 ต่อ 0 เซต
ชาย โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ชนะโรงเรียนบ้านส้มป่อย 2 ต่อ 0 เซตและโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนชนะโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 2 ต่อ 0 เซต การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีไปถึงวันที่ 16 กันยายน 2561/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738