ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 22:19:37  
ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ  โรงเรียนบ้านบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เราทำความดีด้วยหัวใจ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาและจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (14 กันยายน 2561) ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เราทำความดีด้วยหัวใจ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาและจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี
การรับสมัครประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านบงตัน อำเภอดอยเต่า ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่าและ พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งชาวปะกาเกอญอ มาสมัครเป็นประชาชนจิตอาสา จำนวน 2,540 คน เป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้ร่วม "ทำความดีด้วยหัวใจ" มีความรักความสามัคคี ความเสียสละ รู้จักพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านบงตัน" โดยมีประชาชนจิตอาสาอำเภอดอยเต่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ ตลอดจนปศุสัตว์จังหวัด หน่วยรักษาพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 2,500 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ ทาสีรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียน รวมทั้งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน,ห้องสุขาที่ชำรุด ติดตั้งถังเก็บน้ำ ซ่อมแซมระบบประปา ปรับปรุงสนามเปตองภายในโรงเรียน ตลอดจนร่วมพัฒนาบริเวณวัดบ้านบงตัน อีกด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 300 ชุด และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน ทั้ง 260 คน รวมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประชาชน และจิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน จำนวนกว่า 4,000 คน สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบงตัน ตลอดจนข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาอำเภอดอยเต่าและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ/ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 673

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738