ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 09:31:31  
ปภ.เขต10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่าง 13 –18 ก.ย.61
ปภ.เขต10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่าง 13 –18 ก.ย.61

นายคมสัน สุวรรณอัมภา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง พายุ “บารีจัด” (BARIJAT) โดยคาดว่าพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกง และเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ช่วงวันที่ 13 – 18 กันยายน 2561 ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มขึ้น อาจเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พื้นที่เฝ้าระวังในภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์
จึงขอแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ สาธารณภัยดังกล่าว ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการ และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกล ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดหากได้รับการร้องขอทันที และได้ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนท่านใดมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์สาธารณภัย ที่จะขอความช่วยเหลือ กรุณาโทรแจ้งสายด่วน 1784

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738