ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 09:34:31  
กฟผ.แม่เมาะ เตรียมกิจกรรมจัดปลูกป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่บริเวณบ้านห้วยคิงตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
กฟผ.แม่เมาะ เตรียมกิจกรรมจัดปลูกป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่บริเวณบ้านห้วยคิงตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ รวมกับคณะกรรมการบ้านเมาะหลวง หมู่8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน หมู่บ้านเมาะหลวง หมู่ที่8 เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – 2565 โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะและหน่วยงานของกฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ คืนสมดุลสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ที่บริเวณบ้านห้วยคิงตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738