ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 10:24:27  
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ เสริมการท่องเที่ยว และรักษา อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยง ในกิจกรรม ผู้ว่าฯพบสื่อ ครั้งที่2
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ เสริมการท่องเที่ยว และรักษา อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยง ในกิจกรรม ผู้ว่าฯพบสื่อ ครั้งที่2
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ เสริมการท่องเที่ยว และรักษา อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อ.ขุนยวม และพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ในกิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ โซนใต้แม่ฮ่องสอน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึง การเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในกิจกรรม ผู้ว่าฯพบสื่อ ที่โรงแรมมิตรอารีย์ 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัด ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยว เนื่องจาก มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีความชัดเจนในด้านชาติพันธุ์สูง อีกทั้งสามารถรักษาอัตลักษณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ ที่เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ตั้งแต่แรกเห็นจากภายนอก สู่ความน่าสนใจภายใน อีกทั้งเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นที่ อ.ขุนยวม และพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
… เสียง ผวจ.มส. ประเด็นการสร้าง และเชื่อยมโยงพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ในแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และรักษาวัฒนธรรมชาติพันธุ์..
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ แม่ฮ่องสอน นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังถือเป็นหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลของการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลชาติพันธุ์ให้สมบูรณ์ เพื่อความพร้อมในการสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์แม่ฮ่องสอน ต่อไป

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738