ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 10:51:35  
แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ห้างพรมเมเนดา เชียงใหม่ 21-23 กันยายนนี้
แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่ห้างพรมเมเนดา เชียงใหม่ 21-23 กันยายนนี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ สัมผัสและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ที่ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 21-23 กันยายน นี้

นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัด แม่ฮ่องสอน มีวิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์เด่น กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัด จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้แนวคิด “ เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน” โดย แม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินส่งเสริม จำนวน 35 หมู่บ้าน โดยมี 2 แห่งผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด คือ หมู่บ้านป่าปุ๊ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย แต่ละหมู่บ้านจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะของเครือข่ายแอ่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการในขณะนี้ เป็นการเน้นผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าที่อยู่ในชุมชน ที่มีเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ของชาวแม่ฮ่องสอน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่า ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน และใช้จ่ายเงิน เสริมรายได้ชุมชน”
ภายในงาน จะมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 20 คูหา พบกับการออบบูธเที่ยวชมวิถีชีวิต การช้อปสินค้า OTOP นวัตวิถี ชิมอาหารพื้นเมือง การแสดง 6 ชาติพันธุ์ของชาวแม่ฮ่องสอน แพ็คเกจท่องเที่ยว และการลุ้นรางวัลทุกวัน ที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ อาคาร บี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738