ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 11:02:11  
หลายหน่วยงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561
หลายหน่วยงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561
หลายหน่วยงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ จริยธรรม

เช้าวันนี้(15 กย.)บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและสภาเด็กและเยาวชนจ. แม่ฮ่องสอน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายเด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพเชิงบวกกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มอบรางวัลการแข่งขันดนตรีสตริง ชนะเลิศได้แก่วงกริชแอนด์เฟรนด์ ดนตรีโฟล์คซองชนะเลิศได้แก่ชาโค (chaco) ฟุตซอลชนะเลิศได้แก่ ทีมเจ๊อ้อมสั่งลุย E-sport เกมส์ ROV ชนะเลิศได้แก่เวสเตอร์ม็อง (vestermong ) มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน การปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชนว่าจะพัฒนาตนเองในทุกด้าน ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญ มั่นคง และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมนันทนาการของหน่วยงานภาครัฐและองค์การพัฒนาเอกชน
คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2468 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ทรงขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738