ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 12:12:06  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภาพรวมทะลุ 81% แล้ว

วานนี้ (14 ก.ย.61) นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้เปิดการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกัน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังได้เปิดการฝึกอาชีพเสริมพร้อมกันอีก 10 รุ่น 200 คน ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย 1.อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 5 รุ่น 100 คน ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (พรมเช็ดเท้า) 2 รุ่น การทำศิลปะประดิษฐ์ (ไม้กวาดทางมะพร้าว) 2 รุ่น และ ไม้กวาดดอกหญ้า 1 รุ่น 2.อำเภอภูซาง จำนวน 3 รุ่น 60 คน ได้แก่ สาขาการทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 3.อำเภอเชียงคำ 1 รุ่น 20 คนได้แก่ สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (การทำน้ำยาอเนกประสงค์) และ 4.อำเภอปง จำนวน 1 รุ่น 20 คน ได้แก่ การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคงในชีวิต ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 4,386 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.40 ของเป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด (5,388 คน) โดยแบ่งเป็นฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 292 คน และฝึกอาชีพเสริม จำนวน 4,094 คน ขณะนี้มีแผนฝึกช่างอเนกประสงค์ ทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ รวมทั้งสิ้น 351 คน ซึ่งจะดำเนินการฝึกที่เหลืออีก 2 รุ่นในอำเภอเชียงคำในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะจบฝึกภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับเครื่องมือช่างชุมชน จำนวน 17 ชิ้น มูลค่า 3,500 บาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และได้เป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อเป็นผู้ประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นช่างประจำหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะได้รับการประกาศชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สามารถรับจ้างงานช่างหรืองานซ่อมแซมในพื้นที่จากผู้สนใจ และยังเป็นกำลังหลักของสำนักงานยามเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว หรือ วาตภัย ที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้ทันที

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738