ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:26:34  
จังหวัดแพร่........ชาวไทลื้อในพื้นที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่........ชาวไทลื้อในพื้นที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561
ชาวบ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 เน้นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ที่สนามโรงเรียนบ้านถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อค่ำวานนี้(14ก.ย.61) ที่สนามโรงเรียนบ้านถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางจังหวัดแพร่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จัดงานสืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ด้วยการรวมใจกลุ่มชาติพันธุ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเช่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลบ้านถิ่น โรงเรียนบ้านถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลบ้านถิ่น และชาวจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ นายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นอีกช่องทางของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนที่มีชาติพันธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดการ สืบทอด หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่ออย่างยั่งยืน และยังส่งเสริมการเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารายได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์แห่งใหม่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตไทลื้อในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแต่งกาย ด้านประเพณี และด้านศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์จังหวัดแพร่ กิจกรรมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมไทลื้อกว่า 10 ขบวน กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องชาวไทลื้อ ณ บริเวณ กาดไตลื้อ และกิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายสืบสานตำนานไทลื้อ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมงานสืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ที่สนามโรงเรียนบ้านถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738