ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:49:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดี2 รางวัล

เมื่อวานนี้(14 กันยายน 2561) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือก.พ.ร.เป็นประธานมอบรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”ที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 187 รางวัล และเป็นปีแรกที่มีหน่วยงานได้รับ "รางวัลเลิศรัฐ" เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นทั้ง 3 สาขา จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย/ กรมควบคุมโรค/ กรมบัญชีกลาง/ กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดี จำนวน 2 รางวัล โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้รับมอบรางวัล/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738