ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:55:51  
เครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า จัดเวทีเสวนา สร้างกฎกติกาดูแลผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
เครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า จัดเวทีเสวนา สร้างกฎกติกาดูแลผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
เครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดเวทีเสวนา สร้างกฎกติกาดูแลผืนป่าต้นน้ำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างยั่งยืน

พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. ในฐานะประธานเครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า เปิดเผยว่า เครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า และ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา เพื่อสร้างกฎกติกาดูแลผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดพระธาตุดอยเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกติกาชุมชนเกี่ยวกับ การอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะไม่มีการบุกรุกป่าใหม่และขยายพื้นที่เดิมที่ครอบครองอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านนั้น ๆ ของ อำเภอพร้าว ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจหรือไม้ผลตามแนวกันชนระหว่างพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่า หากมีการบุกรุกและขยายพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีอัตรายึดคืนพื้นที่โดยบุกรุกพื้นที่ 1 งาน ยึดคืน 1 ไร่ และเพิ่มลดลำดับตามมาตราส่วน ถ้าไม่ยินยอมสามารถดำเนินการตามกฎหมาย และห้ามซื้อขาย เปลี่ยนพื้นที่ ที่ได้ทำการสำรวจรายแปลงทั้งการซื้อขายกันภายในชุมชน และซื้อขายแก่คนภายนอกชุมชนโดยเด็ดขาด ในกรณีมีการซื้อขายจะถูกยึดคืนพื้นที่และถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน พร้อมทั้ง ให้มีการเฝ้าระวังดูแลรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่ใกล้พื้นที่ทำกินของตนเองรวมทั้งช่วยดูแลรักษาป่าไม่ให้เกิดไฟไหม้
ด้านนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เตรียมการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าไม้ชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาการรักษากฎกติกาชุมชน รวมทั้งได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพร้าว ได้นำมติกฎกติกาดังกล่าว ร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ และนำข้อสรุปกลับมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งก่อนออกกฎกติการ่วมกันเพื่อร่วมดูแลรักษาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้จัดเวทีสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติงานในดำเนินการต่อไป

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738