ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 14:45:08  
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" ชูต้นไม้ยักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

วันนี้ (15 ก.ย. 61) ที่บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านห้วยปูพัฒนา อำเภอเมืองเชียงราย นายอมร กิตติกวาวงทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ของจังหวัดเชียงราย เป็นกิจกรรมเปิดตัวต้นไม้ใหญ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติได้อีกด้วย นายสมศักดิ์ ดาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอนาคตกับปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้มากยิ่งขึ้น สำหรับต้นงุ้นยักษ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า “ต้นสมพงยักษ์” เชียงราย ปัจจุบันอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 มีต้นไม้ใหญ่งุ้นยักษ์อายุกว่า 200 ปี ยืนต้นตระหง่าน ขนาด 24 คนโอบ มีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดเส้นรอบวง 30 เมตร ความสูง 35 เมตร และที่โคนต้นมีพูพอนหรือรากมหัศจรรย์แผ่ออกมาคล้ายปีกสูงเกือบ 2 เมตรไปรอบๆ ต้นงุ้นยักษ์นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอยู่ในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้ทำการส่งเสริมยกให้เป็นวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738