ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 15:03:49  
จังหวัดเชียงราย รณรงค์บริหารจัดการขยะเริ่มต้นที่ครัวเรือนใช้วิธี 3Rs ทำให้เมืองเชียงรายสะอาด ปลอดขยะเปืยก
จังหวัดเชียงราย รณรงค์บริหารจัดการขยะเริ่มต้นที่ครัวเรือนใช้วิธี 3Rs ทำให้เมืองเชียงรายสะอาด ปลอดขยะเปืยก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำประชาชนชาวเชียงราย ช่วยกันลดปริมาณขยะจากต้นทางครัวเรือน นำหลัก3Rs การรณรงค์กำจัดขยะตามนโยบายรัฐบาล

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในรายการพัฒนาเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ว่า จงหวัดเชียงราย ขอให้ประชาชนชาวเชียงราย ทำให้เมืองเชียงรายสะอาด ปลอดขยะ ในการรณรงค์กำจัดขยะตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้วิธี3Rs ลดขยะจากครัวเรือน บริหารจัดการขยะเพื่อพัฒนาบ้านเรา ลดการเก็บ ลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะ นำมาใช้ประโยชน์ โครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะจากครัวเรือนตามหลัก3Rs คือ Reuse การใช้ขยะให้คุ้มค่า Reduce ลดการใช้ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งต่อยอดทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสะอาด ปลอดขยะเปียกจากครัวเรือน จะมีขยะเปียก ประเภท เศษอาหาร พืชผัก นำมากำจัด ใช้วิธีขุดหลุมฝังขยะเปียกจากครัวเรือนมาย่อยสลายทำเป็นปุ๋ย เพื่อให้ประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะจากต้นทางและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมสร้างจิตสำนักของประชาชนในการทิ้งขยะ ลดปริมาณขยะต้นทางและรักษาความสะอาดบ้านเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ในวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และน้ำกก เกมส์ในวันที่ 18-22 มกราคม 2562 ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงราย จัดให้มี กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 30 กันยายน 2561นี้ จัดให้การวิ่ง ไนท์รันระดมทุน วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ด้วยระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร จัดให้มีการปั่นจักรยานระดมทุน วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ระยะทาง 15 กิโลเมตร 42 กิโลเมตร และระยะทาง 45 กิโลเมตร จัดชกมวยไทยไฟต์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และจัดการประกวดขบวนแห่เมืองศิลปะจาก 18 อำเภอในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ชิงรางวัล 1 ล้านบาท 5 แสนบาท และ3 แสนบาท ผู้สนับสนุนจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 275

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738