ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 15:10:27  
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House

วันที่ 14 กันยายน 61 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House ที่ลานโปรโมชั่น tops Plaza สาขาพะเยา โดยมีนายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อ เป็นเวทีในการคืนข้อมูลการวิจัยของบุคลากรภายในคณะให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์และให้นิสิตและแสดงผลงานรวมถึงให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการศึกษาของตนเองอีกด้วย
โดยทาง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินโครงการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งคณะฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดูแลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และคณะก็ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว ในหลายประเด็น เช่น การสร้างชุมชนมีความสุข โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ดอกคำใต้ การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การสืบค้นและเสริมทุนปัญญาผ้าทอ บ้านใหม่ราษฎร์บำรุงตลอดจนการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นต้น โดยมีการบูรณาการโครงการต่างๆเข้ากับการเรียนการสอนให้นิสิตได้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738