ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 16:22:21  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "แอ่วเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ กับ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" 8 เส้นทางเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “แอ่วเจียงใหม่ม่วนใจ๋กับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” 8 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2561
ภายในงาน “แอ่วเจียงใหม่ม่วนใจ๋กับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” มีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ของ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางต้นฆ้อง อำเภอแม่อาย, บ้านถ้ำง๊อบ อำเภอไชยปราการ และ บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้าน ไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง ที่น่าท่องเที่ยว อาทิ บ้านปางต้นฆ้อง จะได้สัมผัสธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าลาหู่ เผาปะหล่อง, บ้านถ้ำง๊อบ หมู่บ้านที่มีกลิ่นอายของอารยธรรมและวัฒนธรรมจากประเทศจีน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพจีน ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจีน ให้ได้สัมผัส และหมู่บ้านต้นเปา ที่มีความโดดเด่น เป็นหมู่บ้านกระดาษสา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ แนะนำเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การแสดงพื้นเมือง การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2561

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 323

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738