ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 17:48:24  
ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนร่วมกับทหาร ตรวจรักษาความเรียบร้อยสถานบันเทิงป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนร่วมกับทหาร  ตรวจรักษาความเรียบร้อยสถานบันเทิงป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฝ่ายปกครองในจังหวัดลำพูนสนธิกำลังร่วมหลายหน่วยงานออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และตรวจตรากวดขันสถานบริการ สถานประกอบการ แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน โดยสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการสถานบันเทิง และตรวจแหล่งมั่วสุมยามวิกาล ป้องกันเหตุอาชญากรรมและป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด

คืนวันที่ 14 กันยายน 2561 ต่อเนื่องถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 20.00 น. - 01.45 น. ของวันรุ่งขึ้น ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และนายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) นำโดยนายยุทธพงศ์ ไชยศร ป้องกันจังหวัดลำพูน สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน ,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน , จนท.ทหาร ร้อย รส.ที่ 1 (ร.7 พัน 1) จาก บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ.พร้อมสมาชิก อส. กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อย อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และตรวจตรากวดขันสถานบริการ สถานประกอบการ แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน เพื่อให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลว.22 ก.ค. 2558 , นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม และนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ ต.ต้นธง ต.เหมืองง่า และ ต.บ้านกลาง ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับ/แนะนำให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องเวลาปิด-เปิด , การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด , การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ , การรับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน
2. ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่อาจแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตร ตาม ม.17 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 จำนวน 7 ราย
3. ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ใช้บริการ จำนวน 2 ราย เบื้องต้นพบมีผลบวก 1 ราย จึงบันทึกผลการตรวจนำส่งศูนย์คัดกรองอำเภอเมืองลำพูน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนต่อไป
4. ตรวจสอบบริเวณสะพานดำ ถนนเรียบรถไฟ หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชอบมาดักทำร้ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าว จากการตรวจสอบไม่พบกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย และไม่พบการ กระทำผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง ผช.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 386

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738