ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 18:59:18  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนจัดอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนจัดอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า ยุค Thailand 4.0

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัด โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว ( Co-working space ) รุ่นที่ 3 โดยมีการจัดอบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า ของตนอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงดึงดูดผู้บริโภคทางการจำหน่ายตลาดออนไลน์ ตอบสนองการก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน มีนายยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ กราฟฟิกดีไซน์ ให้ความรู้แก่ผู้ร่วม จำนวน 40 คน อบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จ.ตากหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นางสมพิศ ศรีคำแหง ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม ด้วย .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 243

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738