ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 11:05:42  
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House เวทีในการคืนข้อมูลการวิจัยของบุคลากรภายในคณะให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์

เมื่อเร็วๆนี้ (14 ก.ย.61) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนิสิตและการคือข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน Open House ที่ลานโปรโมชั่น tops Plaza สาขาพะเยา โดยมีนายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อ เป็นเวทีในการคืนข้อมูลการวิจัยของบุคลากรภายในคณะให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์และให้นิสิตแสดงผลงาน รวมถึงให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการศึกษาของตนเองอีกด้วย
โดยทาง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินโครงการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งคณะฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดูแลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และคณะก็ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว ในหลายประเด็น เช่น การสร้างชุมชนมีความสุข โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ดอกคำใต้ การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การสืบค้นและเสริมทุนปัญญาผ้าทอ บ้านใหม่ราษฎร์บำรุงตลอดจนการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นต้น โดยมีการบูรณาการโครงการต่างๆเข้ากับการเรียนการสอนให้นิสิตได้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738