ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 12:54:44  
สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้สูงอายุและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้สูงอายุและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้สูงอายุและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

เช้าวันนี้(16 กย.)นายคำปัน โรจน์มณีบรรพต ประธานสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมครอบครัวนายสง่า ศิษย์บุตรศิริกุล บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 2 บ้านแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับมูลนิธิชีวิตพัฒนา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่สะงาได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนายสง่า ตามแผนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงอายุผู้ประสบภัยทางสังคม ในพื้นที่ห่างไกลชนบท พร้อมกันนี้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร อาหารแห้งมอบให้ด้วย
จากนั้นคณะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว นายบ่อ รักถิ่นฐาน บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 8 บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวนายบ่อพร้อมกันนี้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร อาหารแห้งด้วย/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738