ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 14:02:31  
CR Bus รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐานความปลอดภัยเต็มระบบ ทางเลือกใหม่ในการเดินทางสำหรับ ชาวเชียงราย
CR Bus รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐานความปลอดภัยเต็มระบบ ทางเลือกใหม่ในการเดินทางสำหรับ ชาวเชียงราย
Chiangrai City Bus รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง นวัตกรรมใหม่สำหรับการเดินทางของชาวเชียงราย เริ่มให้บริการรับผู้โดยสาร 1 ตุลาคม นี้ 20 บาทตลอดสาย

นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะในยุคหน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง ด้วยความเสมอภาค นั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไปให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด 1 สายที่ 5 เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) – ท่าอากาศยานเชียงราย ภายใน 30 วัน กระทั่ง บริษัท ธนภณ 888 จำกัด เข้ามายื่นคำขอ พร้อมเอกสาร ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงราย และได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางว่าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ทางด้าน นายจิรภัทร สกุลนาทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนภณ 888 จำกัด ผู้ได้รับสัมปทาน กล่าวว่า CR Bus หรือ Chiangrai City Bus เป็นรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐานใหม่ มีระบบความปลอดภัยครบครัน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS กล้อง CCTV ระบบ WiFi ประตูทางขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ พร้อมจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 29 กันยายน นี้ เวลา 18.00 น.ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จากนั้น จะเริ่มให้บริการรับผู้โดยสาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 1) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด้วยรถโดยสารจำนวน 5 – 10 คัน เดินรถวันละ 40 – 60 เที่ยว อัตราค่าบริการ 20 บาท ตลอดสาย เพื่อเพิ่มทางเลือก ความสะดวกและความคล่องตัวทุกการเดินทางสำหรับชาวเชียงราย
สำหรับเส้นทางการเดินรถ เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงสี่แยกแม่กรณ์ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินสายเก่า เลี้ยวขวาไปตามถนนประสพสุข ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 1) แล้วกลับเส้นทางเดิมไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ส่วนเที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ไปตามถนนสนามบิน ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.5023 ผ่านบ้านป่าแดง บ้านแควหวาย แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ผ่านบ้านร่องปลาค้าว ถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปตามถนนอุตรกิจ ถึงสี่แยกอภิสแคว แยกขวาไปตามถนนศรีเกิด แยกซ้ายไปตามถนนสิงหไคล ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2)

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 765

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738