ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 16:09:53  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอนสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรักษาราชการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติมีสัญชาติไทย มีถิ่นกำเนิดที่อยู่ในประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี /ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาจนถึงวันรับพระราชทานรางวัล /ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก/ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
การสรรหาขอให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมาคม มูลนิธิและองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้/ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีและเป็นครูผู้เคยสอนตนมาก่อน เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม- 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอน โทร.053 611808/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738