ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 16:23:43  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานภาวะราคาสินค้าตลาดนัดวันอาทิตย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานภาวะราคาสินค้าตลาดนัดวันอาทิตย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานภาวะราคาสินค้าตลาดนัดวันอาทิตย์

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานภาวะราคาสินค้าตลาดนัดวันอาทิตย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ราคาโดยทั่วไปทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สัปดาห์นี้มีผู้บริโภคมาจับจ่ายสินค้าในช่วงเช้าค่อนข้างหนาตา ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ
● เนื้อสัตว์ ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้ • เนื้อวัว (เนื้อดี) กก.ละ 280 บาท • หมูเนื้อแดง จำหน่าย กก.ละ 140 บาท เครื่องใน กก.ละ 140 บาท • สามชั้น จำหน่าย กก.ละ 130 บาท • ไข่ไก่ ขนาดเบอร์ 0 จำหน่ายแผงละ 110 บาท ราคายังคงอยู่ในระดับเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งราคาจำหน่ายจะปรับลดหลั่นตามขนาดเบอร์แผงละ 5 -10 บาท ในส่วนของไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ เบอร์ 3 จำหน่ายแผงละ 85 บาท เบอร์ 4 จำหน่ายแผงละ 80 บาท
● สินค้าเกษตร • สัปดาห์นี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ดังนี้ • กระเทียมแกะกลีบ จำหน่าย กก.ละ 40 -50 บาท ระดับราคา ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา กระเทียมมีจำหน่ายน้อยราย โดยกระเทียมมัดจุก กลาง/ใหญ่ กก.ละ 40 มัด • หอมแดง มัดจุกตกแต่ง จำหน่าย กก.ละ 50 - 70 บาท ระดับราคาขึ้นอยู่กับการตกแต่งและขนาด ในขณะที่หอมแดงอินเดีย จำหน่าย กก.ละ 28-30 บาท ในส่วนหอมหัวใหญ่จำหน่าย กก.ละ 30 บาท • ผักกาดขาว จำหน่าย กก.ละ 10 บาท • พริกแห้ง จำหน่าย กก.ละ 200 บาท • พริกขี้หนูสด จำหน่ายปลีก กก.ละ 80 - 90 บาท ราคา ณ ระดับไร่นา กก.ละ 65 - 70 บาท • กะหล่ำปลี จำหน่าย กก.ละ 10 บาท • มะเขือเทศ จำหน่าย กก.ละ 10 - 15 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด • ฟักทอง เป็นผลผลิตจากพื้นที่จำหน่าย ลูกละ 10 บาท • มะนาวลูกใหญ่จำหน่ายลูกละ 1 - 2 บาท • ขิง กก.ละ 35-40 บาท • ผลผลิตจากไร่/พืชไร่ตระกูลฟัก เช่น แตงไท จำหน่าย กก.ละ 20 บาท ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวและนำออกสู่ตลาดมาก • มะเขือเทศ กก.ละ 10 - 15 บาท แล้วแต่ชนิดและขนาด • กะหล่ำปลี(ตัดแต่ง) จำหน่าย ปลีก กก.ละ 10 บาท
● ผลไม้ ระดับราคาโดยส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลไม้มีมาจำหน่ายไม่หลากหลาย ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูผลผลิต • เงาะ กก.ละ 30 - 35 บาท • แก้วมังกร กก.ละ 25 บาท • องุ่นนอก (ไข่ปลา) กก.ละ 70 - 80 บาท องุ่นม่วงลูกใหญ่ กก.ละ 60 บาท • อโวคาโด กก.ละ 40 - 60 บาท ตามขนาด • ลองกอง ร่วง กก.ละ 20 ลองกองพวง กก.ละ 40 บาท • พืชไร่ตระกูลฟัก เช่น แตงไท จำหน่าย กก.ละ 15 - 20 บาท ช่วงนี้มีการเก็บเกี่ยวและนำออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมาก •สับปะรด ปัตตาเวีย ซึ่งเป็นผลผลิตจากพื้นที่แม่ฮ่องสอน โดยจำหน่ายลูกละ 10 - 20 บาท ตามขนาดและคุณภาพ
น้ำมันเชื้อเพลิง หน้าสถานีบริการฯ ปตท. ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับราคาทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 31.29 บาท
ชาวบ้าน/เกษตรกร ได้นำผลผลิตที่ปลูกในไร่สวน ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักกาด ขิง หน่อไม้แตง ผักพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน มาจำหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่พบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738