ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 17:46:21  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 รองรับการขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดแสดงผลงาน และนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา “Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้ จะมีการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเด่น อาทิ นวัตกรรมด้านพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผักสดที่ปลูกในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี, ห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง, พลาสมาเพื่อการเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงนวัตกรรมด้านประมง / สัตว์, นวัตกรรมด้านเวชสำอาง, นวัตกรรมด้านวิศวกรรม / ไอที
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดระบบการศึกษาตามหลักสากล ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 44 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 31 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศ มุ่งสู่ Thailand 4.0 โมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการ “จัดการแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมาร่วมนำเสนอ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-5522

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738