ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 17:52:48  
มจร.แพร่ ขอเชิญชวนถวายทานสลากภัตต์ ประจำปี 2561
มจร.แพร่ ขอเชิญชวนถวายทานสลากภัตต์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอเชิญชวนถวายทานสลากภัตต์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

พระราชเขมากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เจริญพรว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กำหนดจัดงานถวายทานสลากภัตต์ ประจำปี 2561 เพื่อถวายค่าภัตตาหารเพล ค่าเล่าเรียน และถวายค่ารักษาพยาบาลแก่นิสิตที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตแพร่ โดยจัดถวายทานสลากภัตต์ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดกัณฑ์สลากประเภทต้นกัลปพฤกษ์ ส่วนกัณฑ์สลากประเภทสลากโชค(สังฆทาน) หรือก๋วยสลาก ได้ตามกำลังศรัทธา สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-646 585 ต่อ 501

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง ผอ.สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738