ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2561 / 14:50:30  
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ"ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา"
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ"ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา"
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ"ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา"

(25ก.ย.61)ที่บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน หมู่บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ“ปลูกต้นไม้ รักษ์แผ่นดินป่าห้วยคิง ตามแนวศาสตร์พระราชา”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์คืนสมดุลสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับชุมชนโดยรอบป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชุมชนหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 10 ชนิด อาทิ ไม้เต็ง เพกา ยางนา ขนุน ชมพู่ มะขาม มะไฟ หว้า และมะกอก รวม 500 ต้น ปลูกลงบนผืนแห่งนี้
ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ)ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี มีการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชน ประชาชนและหน่วยงานความร่วมมือของกฟผ.แม่เมาะ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สวนรุกขชาติพระบาท และอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ด้วยเจตนารมย์ของทุกภาคส่วนที่ได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาผืนป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738