ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2561 / 16:51:45  
จังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา
จังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรมีกำไรไร่ละ 2,500 - 4,000 บาท

วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 13.45 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมอบเงินให้กับเกษตรกรที่นำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขาย ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO ) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่, ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงสีข้าวทิพย์แพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ และยังมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทยอยนำข้าวโพดเลี้ยงมาขายอย่างต่อเนื่อง

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า คณะ CoO จังหวัดแพร่ ได้มีการทำ MOU กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน มีการรับประกันราคารับซื้อขั้นต่ำกิโลกรัมละ 5 บาท ที่ความชื้น 30 % และตามราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งหากค่าความชื้นต่ำราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสูงขึ้น พร้อมได้เชื่อมโยงจุดรับซื้อ พร้อมเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดแพร่ จำนวน 2 จุด คือ โรงสีข้าวทิพย์แพร่ และสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด โดยมีเกษตรกรจากอำเภอสูงเม่น และอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 ราย พื้นที่ 1,180 ไร่

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ เกษตรกรในอำเภอสูงเม่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 และได้นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจำหน่าย ณ โรงสีข้าวทิพย์แพร่ ซึ่งเป็นจุดเครือข่ายรับซื้อใกล้ที่สุด โดยคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยไร่ละ 1,200 - 1,500 กิโลกรัม ราคารับซื้อ ณ ความชื้น 30 % กิโลกรัมละ 5.30 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อยไร่ละ 6,360 - 7,950 บาท จากต้นทุนไร่ละ 3,800 - 4,000 บาท มีกำไรไร่ละ 2,500 - 4,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้ คณะ CoO จังหวัดแพร่ จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62 อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 717

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738