ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2561 / 15:58:23  
อำเภอฝาง กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือน ตุลาคม 2561

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อ.ฝาง ได้กำหนดแนวทาง ในการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการรอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ บ.โป่งถืบใน หมู่ 15 ต.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาน ที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว และหมู่บ้านใกล้เคียง ไปรับบริการด้านต่างๆ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738