ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 12:03:13  
อำเภอฝาง กำหนดประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
อำเภอฝาง กำหนดประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 25615 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (สมเด็จพระปิยมหาราช) อำเภอฝาง กำหนดประกอบพิธี วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคม ชมรม สโมสร และมูลนิธิ ต่างๆ เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตามวันเวลา ดังกล่าว การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก, ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก, สมาคม ชมรม สโมสร ชุดเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ, บุคคลทั่งไป ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738