ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 15:02:44  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้ ขณะที่ ผู้ว่าฯ ปรับแผนใช้การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก Online , On air และ On ground เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลายช่องทาง

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) รวมทั้งให้ร่วมกันทำการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจน จัดทำแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่แออัดอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเรื้อรัง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยปัญหาที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น คือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม ขณะที่ การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 นั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย 3 อ. ได้แก่ Online , On air และ On ground จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ “ชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่และเศรษฐกิจที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง"
สำหรับ กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ เวลา 09.00 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งเวทีสานเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเสวนาฯและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738