ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 16:11:47  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามปฏิบัติการ 3 ภารกิจเข้มข้นสำคัญ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามปฏิบัติการ 3 ภารกิจเข้มข้นสำคัญ
กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตามปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญของจังหวัดแพร่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้เริ่มปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการขยะด้วยการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้ง 8 อำเภอ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกเหนือจากช่วงปีใหม่และสงกรานต์ เช่น เข้าพรรษา – ออกพรรษา ลอยกระทง หรือช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันและประชาชนมีการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หรือในช่วงปลายเดือนกันยายนที่มีงานเลี้ยงเกษียณ เพื่อป้องปรามและลดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนั้น

ล่าสุดได้รับรายงานว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในอำเภอต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ใช้รถใช้ถนนออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738