ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 17:25:53  
ฉก.ร.7 ร่วมกันปลูกปอเทือง ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ฉก.ร.7  ร่วมกันปลูกปอเทือง ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ฉก.ร.7 ร่วมกันปลูกปอเทือง ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้( 10 ต.ค.61) ฉก.ร.7 โดย พ.อ. ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 พร้อมกำลังพลร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกปอเทืองด้วยการหว่าน เมล็ดพันธุ์บนพื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันดินโลก" ที่จะตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงดำเนินการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดินมาอย่างยาวนาน
"วันดินโลก (World Soil Day)" ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่สืบเนื่องมาจากวงการนักปฐพีวิทยานานาชาติ ได้เห็นพ้องต้องกันใน พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และประสบผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ จน เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในและต่างประเทศ จึงมีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738